Asosyal ile Antisosyal Farkı Nedir?

Asosyalite ile Antisosyal birbirlerine en sık karıştırılan psikolojik rahatsızlıklardan ikisidir. Asosyallik kişinin içe kapanık olmasını ifade eder. Bir semptomdur yani bir belirtidir. Kişi eğer asosyal davranışlar sergiliyor ise mutlaka altında bir sebep aranmalıdır. Genellikle asosyalliğin temelinde Depresyon gözleriz. Fakat daha ciddi hastalıkların ön belirtilerinden biri olarak da görülebilir:

  • Şizofreni hastalığının ilk belirtilerinde içe dönüklük başlar ve kişi sosyal hayattan izole olmaya başlar.
  • Yaşanan bir travma sonucu özellikle taciz, tecavüz gibi vakalarda kişi dışardan gelebilecek herhangi bir zarara karşı kendini koruma altına almak için asosyalliğe doğru yönelir.
  • Kaygı bozuklukları başlığı altında yer alan, sosyal fobisi olan bireylerde, fobi çok ileri seviyelerdeyse eğer, zaman zaman asosyallik ön planda görülebilir.
  • Paranoid kişilik bozukluğunda bireyler sürekli bir şüphecilik içerisinde oldukları için etraflarında kimseyi barındırmak istemezler. Bu durum insanla olan ilişkilerden uzak durmalarına sebep olur.
  • Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konmadan önceki erken yaşlarda da asosyalliğe rastlayabiliriz.

Antisosyallik ise bir kişilik bozukluğudur. 7-8 yaşlarında belirgin şekilde davranış bozuklukları görülür. Kırma, dökme, yakma ve çalma davranışları bu yaşlarda artık başlamıştır. 15 yaşına kadar bu bozukluk davranım bozukluğu tanısı alır. Henüz ergenlik döneminde alınan bu tanı 18 yaşından sonra devam ettiği takdirde Antisosyal Kişilik Bozukluğu tanısı alır:

  • Yasadışı suçlar işleme,
  • Sürekli yalan söyleme, çalma, yangın çıkarma,
  • Özellikle hayvanlara olmak üzere insanlara zarar verme,
  • Vicdanı duygulardan uzak olma,
  • Takma isimler kullanma ve yasadışı suçlar işleme… gibi özellikleri içerir.

Birçok araştırmaya göre antisosyalliğin beyinde bir bölgenin bozukluğu sonucunda oluşabilen bir kişilik bozukluğudur. Genetik geçişin yüksek olduğu bilinmekte aynı zamanda çevresel faktörlerin antisosyalliğe sebep olabileceği bilinmektedir.

Dünyanın bilinen ilk antisosyali Ted Bundy, Hukuk Fakultesi Mezunu olması ve soğuk kanlı davranışları ile oldukça çekici görünmekteydi. Saygın bir mesleğe sahip olması ve karizmatik görünüşü insanların tepkisini çok geç çekmesine sebep oldu. Kısa bir süre sonra işlediği suçlardan ötürü tutuklandı. Bakıldığında şimdilerde ergenler için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Her istediğini zorbalıkla elde etmeye çalışan aynı zamanda iyi bir görüntü ve kariyere sahip olma arzusu…

Ted Bundy’ye geri dönersek aile hayatının çok trajik yaşandığı ve 15 yaşına kadar asosyal davranışlar sergilediği biliniyor.

Her iki ruhsal durumun tedavisi psikoterapi ile devam etmekledir. İleri seviyelerdeki bozukluklar için ilaç kullanımı gerekli olabilir.

Uzm. Psikolog Gamze DAĞAR