Bugün Dünya Bipolar Günü

Bugün Dünya Bipolar Günü

Neden 30 Mart biliyor musunuz?  Vincent Van Gogh’un doğum günü bugün. Van Gogh’un bipolar bozukluğu olduğu kabul edilir. Bugünün amacı; hastalık konusunda toplumu bilinçlendirmek, duyarlılığı artırmak, bu konuda eğitimi artırmak, ülkemizde ve dünyada hastalık hakkında farkındalık yaratmak. Belki bütün bunlardan çok daha önemlisi toplumun psikiyatrik rahatsızlıklar ile ilgili (özellikle de bipolar rahatsızlık) ön fikirlerini, DAMGALAMAYI ortadan kaldırmaya çaba göstermektir.

Nedir Bipolar Rahatsızlık?

Şimdilerde bipolar bozukluk olarak isimlendirilen rahatsızlık bir duygu durum bozukluğudur. Tarihsel süreç içerisinde manik depresif hastalık, iki uçlu duygudurum bozukluğu, iki uçlu hastalık olarak isimlendirilen rahatsızlık mani ya da depresyon dönemlerinin yaşandığı, duygu düşünce ve davranışlarda iniş çıkışların görüldüğü bir rahatsızlıktır. Nöbetler arasında tamamen iyilik halleri görülse de yaşam boyu nüksler söz konusudur.

Bugün için dikkatinizi çekmek istediğim en önemli noktalardan biri; uzun süren, çok ağır depresyon dönemlerinde tedavi yaklaşımlarına rağmen bu bozukluğu olan bireylerin %15 oranında intihar ile hayatlarını kaybettikleridir. Toplumun geneline bakıldığında bunun 30 kat daha fazla olduğunu görüyoruz.

Ülkemizde iki milyon bipolar bozukluğu olan kişi olduğunu tahmin edilmektedir. Bu kişilerin aile bireyleri de onlar kadar hastalıktan etkilenmektedir. Mesleki pratiğimde de gördüğüm yaşanan sorunlar;

  • Yeterli ve düzenli tedavi almamak,
  • Psikoterapi hizmetinin yeterince verilmemesi,
  • Özel sağlık sigortalarının tedavi giderlerini karşılamaması,
  • Damgalanma,
  • Medyanın konu ile ilgili bazen sorumsuzca haber yapması (konunun uzmanı yerine alakasız kişilerin görüşlerini sorumsuzca yayınlamaları),
  • Bipolar tanısı, tedavisi ve takip edilmesi; ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının işidir ve bu uzmanlar yaptıkları işten sorumludurlar.Konu ile ilgili sorumluluğu olmayan kişilerin sözleri ve yaklaşımları, bipolar kişilerin hayatlarını zorlaştırmakta; bazen geri dönüşsüz sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Sağlıklı, mutlu günler dileğiyle,

Mansur Beyazyürek
30.03.2018