Hayvan Şiddeti Psikopati Göstergesi Olabilir Mi?

Psikopati, Antisosyal Kişilik Bozukluğu olan ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır. Bu hastalık çevresel etkilerin sonucu ile, yaşanan travmatik hayatın sonucu ile veya biyolojik olarak geçiş ile tanı alan bir kişilik bozukluğudur. En erken 7-8 yaşlarında görülmeye başlanır. 15 yaşından itibaren ciddi suçlarla ilerler bu safhada davranım bozukluğu tanısı alır. 18 yaşından sonra ise Antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanı alır.

Psikopat kişiler yalnızca insanlara zarar vermekle kalmazlar, bununla birlikte hayvanlara da zarar verirler. Bundan oldukça zevk duyarlar. Kendilerinde bir rahatsızlık olmadığını düşünmeleri onları tedaviye yönlenmekten uzak tutar. Bu sebepten dolayıdır ki antisosyal kişilerin en sık görüldüğü yer ceza evleridir. Toplumda çok sık olduğu düşünülmektedir.

Özellikleri;

-insan canına zarar vermek ile birlikte hayvanlara zarar vererek tatmin olma davranışları,

-hırsızlık yapma, yalan söyleme, küfür etme, borca girip ödememe, yangın çıkarma gibi davranışlar sergilemek,

-kendine zarar verici ortamlarda ve durumlarda bulunma durumları,

-yasa dışı suçlar işlemek veya işlemeye meyilli olmak,

-empatiden tamamen yoksun olmak,

-üzüntü, sinirlilik, mutluluk gibi duyguların neredeyse hiç yaşanmıyor olması,

-tehlikeli aktiviteleri tercih etmek,

-kendisi sürekli haklı bulmak, insanların ve kendisinin kötülüğü hakettikleri düşünceleri,

-söz keserek konuşmak, aşağılayıcı ve dalga geçer bir ifade takınmak,

-ölüm gibi hayati kayıplardan etkilenmemeleri en belirgin özelliklerinden biridir.

EN SIK KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Yapılan çalışmalarda beynin bazı bölgelerinin doğuştan veya sonradan bozukluğu ile oluştuğu belirtilmektedir. Bununla birlikte doğumdan itibaren yaşam olayların yıkıcı etkisinde kalan kişilerde, yoğun şiddet gören, sevgisiz büyüyen, tecavüze maruz kalmış kişilerde görülebilmektedir.

*Uyuşturucu veya Uyarıcı maddeleri ağır kullanan kişilerde sıklıkla rastlanır,

*Seks işçilerinde de görülebilmektedir.

*Erkeklerde kadınlara oranda 3 kat daha fazla görüldüğü, özellikle yüksek statülü bireylerde görüldüğü çalışmalarca belirtilmiştir.

* Psikoterapi ile tedavisi güç bir şekilde ilerlemektedir.

Uzm. Psikolog Gamze DAĞAR
21.12.2018